Повідомлення про присудження контракту

Проект: Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України
Україна
Номер проекту: P132741
Розробка проектної документації та тендерної документації для реконструкції розподільчих теплових мереж в м. Дніпропетровськ (ЗПП № UDHEEP-DNP
-CQ-09)

 

СП ТОВ «Академтеплоенергопроект» та ПП «Теплогазсервіс — Житомир»
Адреса: вул. Михайлівська, 24а, Київ, 01001, Україна; пл. Перемоги, 8а, оф.1, м. Житомир, 10003, Україна
Дата підписання контракту: 22 березня 2017
Метод закупівлі/відбору: Відбір за кваліфікацією консультантів (ВКК – CQS)
Ціна: 254 982,43 дол. США (двісті п’ятдесят чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят два долари США 43 центи)
Тривалість: 36 (тридцять шість) місяців
Описання предмету контракту: Основною метою завдання є підготовка пакету детальної проектної документації для реконструкції розподільчої мережі теплопостачання та розробка тендерної документації для подальшого підрядника для виконання відповідних робіт.