Запрошення до участі у торгах

Запрошення до участі у торгах

Україна

Проект підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання (UDHEEP)

 

Дата: 20 квітня 2017 року

Позика №: 8387-UA

ЗУТ №: UDHEEP-DNP-IFB-04

 

  1. Дане Запрошення до участі в торгах видається на підставі Загального повідомлення про закупівлю в рамках даного Проекту, яке було опубліковане в «UN Development Business» 8 вересня 2014 року.
  2. Україна отримала позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у доларах США для фінансування «Проекту підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України (UDHEEP)» і планує направити частину коштів на здійснення правоможних виплат за контрактом UDHEEP-DNP-ICB-04 на Технічне переоснащення котелень у місті Дніпро.
  3. Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради» запрошує правоможних учасників подавати запечатані заявки на проектування, виготовлення, випробовування, доставку, монтаж, проведення пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію установок та обладнання для технічного переоснащення семи (7) котелень (далі – об’єктів) у місті Дніпрі. Торги проводитимуться згідно з процедурами Міжнародних конкурсних торгів відповідно до Посібника Світового Банку «Закупівля товарів, робіт і не консультаційних послуг за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР позичальниками Світового Банку» від січня 2011 року, з поправками від липня 2014 року («Посібник із  закупівель»). Торги є відкритими для всіх правоможних учасників, визначення яких наведено у Посібнику із закупівель. Крім того, слід враховувати пункти 1.6 і 1.7, в яких викладено політику Світового Банку щодо конфлікту інтересів.
  4. Кваліфікаційні вимоги до Учасників, а також членів спільних підприємств, субпідрядників та виробників:

Середній річний оборот: середній річний оборот, еквівалентний щонайменше одному  мільйону доларів США (1 млн.$), який вираховується як усі завірені платежі, отримані за контракти, які виконуються та/або виконані, протягом останніх трьох (3) років, починаючи з 1го січня 2014 року.

Загальний досвід: досвід виконання контрактів на проектування, поставку та монтаж у якості генерального підрядника, члена спільного підприємства, субпідрядника або головного підрядника протягом щонайменше шести (6) останніх років, починаючи з 1го січня 2011 року.

Спеціальний досвід: мінімальна кількість аналогічних контрактів, визначених далі за текстом, які були успішно та у достатній мірі завершені у якості генерального підрядника, члена спільного підприємства, головного підрядника або субпідрядника у період починаючи з 1го січня 2011 року та до кінцевої дати подання конкурсних пропозицій: щонайменше два (2) контракти, кожен вартістю не менше шістсот тисяч доларів США (600 000 $).

Аналогічність визначається на основі фізичного обсягу, складності, методів/технології та/або інших характеристик, описаних у Розділі VI, Вимоги Замовника. Не допускається додавання кількох невеликих контрактів (вартістю менше, ніж зазначена у вимозі) з метою відповідності вимогам.

Достатньою мірою завершеними вважаються контракти, роботи за якими виконані на 80% та більше відсотків.

Для контрактів, у яких учасник брав участь у якості члена спільного підприємства або субпідрядника, при визначенні відповідності вимогам буде враховуватись тільки частка вартості учасника.

У випадку спільних підприємств сукупна вартість контрактів, завершених їх членами, не буде братися до уваги при визначенні відповідності вимозі щодо мінімальної вартості окремого контракту. Натомість кожен контракт, виконаний кожним членом, повинен відповідати вимозі щодо мінімальної вартості окремого контракту для окремих учасників. При визначенні відповідності спільного підприємства вимозі щодо загальної кількості контрактів, буде враховуватись лише сукупність контрактів, виконаних всіма членами, кожен з них вартістю еквівалентною або вищою за мінімальну необхідну вартість.

Фінансові ресурси: Учасник повинен продемонструвати доступ до або наявність фінансових ресурсів, таких як ліквідні активи, вільні матеріальні активи, кредитні лінії, а також інші фінансові засоби, відмінні від авансових платежів за контрактами, що відповідають наступним вимогам:

(i)                 рух грошових коштів: сто сорок тисяч доларів США ($ 140 000); та

(ii)   вимоги щодо загального руху грошових коштів та поточних зобов’язань за цим контрактом.

Участь у судових розглядах: учасник повинен надати повну інформацію щодо поточних та минулих судових або арбітражних розглядів, пов’язаних з контрактами, які були виконані або виконуються, за останні три (3) роки.  Сума усіх поточних судових розглядів не повинна у сукупності перевищувати тридцять відсотків (30%) власного капіталу учасника та буде розглядатися як вирішена не на користь учасника.

Історія невиконання контрактів: не мало місце невиконання контракту протягом останніх трьох (3) років до кінцевої дати подання конкурсних пропозицій на основі всієї інформації щодо повністю вирішених спорів або позовів. Повністю врегульованим спором або позовом є такий, що був вирішений згідно з Порядком вирішення спорів по відповідному контракту, і при цьому учасник звернувся у всі можливі апеляційні інстанції.

Персонал: учасник повинен продемонструвати наявність персоналу на ключові посади, який відповідає вимогам, встановленим в Україні для відповідних професій, а також наступним критеріям щодо досвіду:

Посада Загальний досвід роботи (років) Досвід виконання аналогічної роботи

(років)

1 Керівник контракту 10 5
2 Монтажник обладнання котельних установок 10 5
3 Інженер контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 10 5
4 Інженер-електротехнік 10 5

 

Субпідрядники: субпідрядники/виробники наступних основних позицій обладнання або послуг повинні відповідати наступним мінімальним вимогам, зазначеним для таких позицій. Невідповідність цим вимогам призведе до відхилення субпідрядника.

Позиція Мінімальні вимоги
1 Проектні роботи Щонайменше два (2) роки досвіду у проектуванні котелень або інших об’єктів опалення/енергопостачання
2 Котли Щонайменше п’ять (5) років досвіду виробництва промислових котлів
3 Насоси Щонайменше п’ять (5) років досвіду виробництва насосних агрегатів
4 Дизель-генератори Щонайменше п’ять (5) років досвіду виробництва дизель-генераторів

 

У разі якщо учасник пропонує поставити та змонтувати котли, які не були виготовлені або вироблені таким учасником, учасник повинен надати дозвіл виробника за формою, наведеною у Розділі IV «Зразки форм», на підтвердження того, що учасник належним чином уповноважений виробником відповідних установок та обладнання або компоненту на поставку та монтаж такого обладнання у країні замовника. Учасник торгів повинен забезпечити відповідність виробника вимогам статей 4 та 5 ІУТ та вказаним вище мінімальним вимогам для відповідних позицій.

 

Пільги для вітчизняних товарів та/або субпідрядників не застосовуються.

Більш детальна інформація наведена у документації для конкурсних торгів.

  1. Зацікавлені правоможні учасники можуть отримати додаткову інформацію та ознайомитися з документацією для конкурсних торгів за наступною адресою (1) з 9:00 до 16:00 за місцевим часом.
  2. Зацікавлені учасники можуть придбати повний комплект документації для конкурсних торгів шляхом направлення письмового запиту на вищевказану адресу після оплати неповоротного внеску у сумі 200,00 (двісті) доларів США або 5 400,00 (п’ять тисяч чотириста) гривень на вказані нижче рахунки. Документацію буде надіслано авіаційною поштою для міжнародної доставки та звичайною поштою або кур’єром по території України. Також документацію можна отримати за вказаною нижче адресою (1).
  3. Умови, викладені в Інструкціях учасникам торгів та Загальних умовах контракту, є умовами стандартної документації для конкурсних торгів Банку на Закупівлю проектування, поставки та монтажу установок з правками від квітня 2015 року.
  4. Конкурсні пропозиції повинні бути доставлені за вказаною нижче адресою (1) до 11:00 за місцевим часом 08 червня 2017 року. Всі конкурсні пропозиції повинні супроводжуватися гарантією конкурсної пропозиції у формі банківської гарантії на суму щонайменше 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч) доларів США або еквівалентну суму у вільно конвертованій валюті. Подання конкурсних пропозицій електронними каналами не дозволяється. Пропозиції, подані пізніше встановленого часу, будуть відхилені.
  5. Конкурсні пропозиції будуть відкриті у присутності представників учасників, які побажають бути присутніми, об 11:00 за місцевим часом 08 червня 2017 року за вказаною нижче адресою (2).
  6. Адреси, на які робилися посилання:

Адреса (1):

Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» ДОР»

До уваги: пана Антона Панфілова, головного інженера

Адреса: вулиця Феодосіївська, 7

Поверх/кабінет: 2 поверх, кабінет 7

Місто: Дніпро

Індекс: 49005

Країна: Україна

Телефон: +3056-713-54-12

Факс: +3056-713-54-12

Адреса електронної пошти: panfilov_okp@i.ua

 

Адреса (2):

Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» ДОР

Адреса: вулиця Феодосіївська, 7

Поверх/кабінет: 3й поверх, конференц-зал

Місто: Дніпро

Індекс: 49005

Країна: Україна

 

Банківські рахунки:

Для переказів в українській гривні:

Рахунок: 26009300001041 у філії Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ «Державний ощадний банк України»

МФО: 305482

ЄДРПОУ:  09305480

Адреса:  проспект Гагаріна, 115, Дніпро, Україна, 49050