Архив рубрики: Новини

Запрошення до участі у торгах

Україна

Проект підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання (UDHEEP)

 

Дата: 05 вересня 2017 року

Позика №: 8387-UA

ЗУТ №: UDHEEP-DNP-IFB-03

 

 1. Це Запрошення до участі в торгах публікується на підставі Загального повідомлення про закупівлі в рамках даного Проекту, яке було опубліковане в «UN Development Business» 8 вересня 2014 року.
 2. Україна отримала позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у доларах США для фінансування «Проекту підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» (UDHEEP) і планує направити частину коштів на здійснення правомочних виплат в рамках контракту UDHEEP-DNP-ICB-03 на реконструкцію котельнь у місті Дніпро.
 3. Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради» запрошує правомочних учасників подавати запечатані тендерні пропозиції на проектування, виготовлення, випробовування, доставку, монтаж, проведення пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію установок та обладнання для реконструкції двадцяти трьох (23) котельнь (далі – об’єктів) у містах Дніпро та Новомосковськ (27км від Дніпра). Тендер проводитиметься згідно з процедурами Міжнародних конкурсних торгів відповідно до Посібника Світового Банку «Закупівля товарів, робіт і неконсультаційних послуг за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР позичальниками Світового Банку» від січня 2011 року з поправками від липня 2014 року («Посібник із закупівель»). Тендер є відкритим для всіх правомочних учасників, визначення яких наведено у Посібнику із закупівель. Крім того, звертаємо Вашу увагу на пункти 1.6 і 1.7, в яких викладено політику Світового Банку щодо конфлікту інтересів.
 4. Кваліфікаційні вимоги до учасників, а також членів спільних підприємств, субпідрядників та виробників:

Середній річний оборот: середній річний оборот, еквівалентний щонайменше дев’яти мільйонам доларів США (US$ 9 млн.), який вираховується як усі затверджені платежі, отримані за контрактами, які виконуються та/або були завершені, протягом останніх трьох (3) років, починаючи з 1го січня 2014 року.

Загальний досвід: досвід виконання контрактів на проектування, поставку та монтаж у якості генерального підрядника, члена спільного підприємства, субпідрядника або керуючого підрядника протягом щонайменше шести (6) останніх років, починаючи з 1го січня 2011 року.

Спеціальний досвід: зазначена нижче мінімальна кількість подібних контрактів, які були успішно та значною мірою завершені у якості генерального підрядника, члена спільного підприємства, керуючого підрядника або субпідрядника у період з 1-го січня 2011 року до кінцевої дати подання тендерних пропозицій: щонайменше один (1) контракт вартістю не менше десяти мільйонів доларів США (US$ 10 000 000) або два (2) контракти, кожен вартістю не менше семи мільйонів доларів США (US$ 7 000 000).

Подібність визначається на основі фізичного обсягу, складності, методів/технології та/або інших характеристик, описаних у Розділі VI, Вимоги Замовника. Не допускається сумування кількох контрактів, вартість яких є меншою, ніж вказано, задля забезпечення відповідності кваліфікаційним вимогам.

Значною мірою завершеними вважаються контракти, роботи за якими виконані на 80 та більше відсотків.

Для контрактів, до виконання яких учасник залучався у якості члена спільного підприємства або субпідрядника, при визначенні відповідності вимогам буде враховуватись тільки частка, виконана безпосередньо учасником. У випадку спільних підприємств сукупна вартість контрактів, завершених їх членами, не буде братися до уваги при визначенні відповідності вимогам щодо мінімальної вартості окремого контракту. Натомість, кожний контракт, виконаний кожним членом, повинен відповідати вимогам щодо мінімальної вартості окремого контракту, встановленим для індивідуального учасника. При визначенні відповідності спільного підприємства вимогам щодо загальної кількості контрактів, буде враховуватись кількість контрактів, виконаних всіма членами, кожен яких матиме вартість рівну або вищу за мінімально необхідну вартість.

Фінансові ресурси: учасник повинен продемонструвати доступ до або наявність фінансових ресурсів, таких як ліквідні активи, матеріальні активи, що не перебувають у заставі, кредитні лінії, або інших фінансових засобів, не враховуючи жодних авансових платежів за будь-якими контрактами, що відповідають:

 • наступній вимозі щодо руху грошових коштів: один мільйон п’ятсот тисяч доларів США (US$ 1500 000); та
 • вимозі щодо загального руху грошових коштів в рамках цього контракту та поточних зобов’язань учасника.

Участь у судових розглядах: учасник повинен надати повну інформацію щодо поточних та минулих судових або арбітражних розглядів, пов’язаних з контрактами, які були виконані або виконуються протягом періоду з 1 січня 2014 року до кінцевого терміну подання тендерних пропозицій. Сума усіх поточних судових розглядів, які будуть розглядатись як вирішені не на користь учасника, не повинна у сукупності перевищувати тридцять відсотків (30%) вартості чистих активів учасника.

Історія невиконання контрактів: невиконання контракту, що встановлюється на основі всієї інформації про повністю вирішені спори або судові розгляди, не траплялось протягом періоду з 1 січня 2014 року до кінцевої дати подання конкурсних пропозицій. Повністю врегульованим спором або судовим розглядом вважається такий, що був вирішений згідно з порядком вирішення спорів по відповідному контракту, і при цьому учасник вичерпав всі можливі апеляційні інстанції.

Персонал: учасник повинен продемонструвати наявність персоналу на ключові посади, який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим в Україні для відповідних професій, а також наступним критеріям щодо досвіду:

 

Посада Загальний досвід роботи (років) Досвід виконання аналогічної роботи

(років)

1 Керівник контракту 10 5
2 Монтажник обладнання котельних установок 10 5
3 Інженер контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 10 5
4 Інженер-електротехнік 10 5

 

 

Субпідрядники: субпідрядники/виробники наступних основних позицій обладнання або послуг повинні відповідати наступним мінімальним вимогам, зазначеним для таких позицій. Невідповідність цим вимогам призведе до відхилення субпідрядника.

Позиція Мінімальні вимоги
1 Проектні роботи Щонайменше два (2) роки досвіду у проектуванні котельнь або інших об’єктів опалення та/або енергетики
2 Котли Щонайменше п’ять (5) років досвіду виробництва промислових котлів
3 Насоси Щонайменше п’ять (5) років досвіду виробництва насосних агрегатів
4 Дизель-генератори Щонайменше п’ять (5) років досвіду виробництва дизель-генераторів

 

 

Невідповідність зазначеним вище вимогам призведе до відхилення запропонованого субпідрядника.

 

У разі якщо учасник пропонує поставити та змонтувати котли, насоси та дизель-генератори, які не були виготовлені або вироблені самим учасником, він повинен надати дозвіл виробника за формою, наведеною у Розділі IV «Зразки форм», на підтвердження того, що учасник належним чином уповноважений виробником відповідних установок та обладнання або компоненту на поставку та монтаж такого обладнання у країні замовника. Учасник торгів повинен забезпечити відповідність виробника вимогам статей 4 та 5 ІУТ та вказаним вище мінімальним вимогам для відповідних позицій.

 

Пільги для вітчизняних товарів та/або субпідрядників не застосовуються.

Більш детальна інформація наведена у документації для конкурсних торгів.

 1. Зацікавлені правоможні учасники можуть отримати додаткову інформацію та ознайомитися з документацією для конкурсних торгів за наступною адресою (1) з 9:00 до 16:00 за місцевим часом.
 2. Зацікавлені учасники можуть придбати повний комплект тендерної документації шляхом направлення письмового запиту на вищевказану адресу після оплати неповоротного внеску у сумі US$ 200,00 (двісті доларів США) або UAH 5 100,00 (п’ять тисяч сто) гривень на вказані нижче рахунки. Документацію буде надіслано авіаційною поштою для міжнародної доставки та звичайною поштою або кур’єром по території України. Також документацію можна отримати за вказаною нижче адресою (1).
 3. Умови, викладені в Інструкціях учасникам торгів та Загальних умовах контракту, є умовами стандартної документації для конкурсних торгів Банку на закупівлю проектування, поставки та монтажу установок з правками від квітня 2015 року.
 4. Конкурсні пропозиції повинні бути доставлені за вказаною нижче адресою (1) до 11:00 за місцевим часом 26 жовтня 2017 року. Всі конкурсні пропозиції повинні супроводжуватися гарантією конкурсної пропозиції у формі банківської гарантії на суму щонайменше 300 000,00 (триста тисяч доларів США) або еквівалентну суму у вільно конвертованій валюті. Подання тендерних пропозицій електронними засобами не дозволяється. Пропозиції, подані пізніше встановленого часу, будуть відхилені.
 5. Тендерні пропозиції будуть відкриті у присутності представників учасників, які побажають бути присутніми, об 11:00 за місцевим часом 26 жовтня 2017 року за вказаною нижче адресою (2).
 6. Адреси, на які робилися посилання вище:

Адреса (1):

Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради»

До уваги: пана Олександра Курінного, заступника голови регіональної групи управління Проектом

Адреса: вулиця Феодосіївська, 7

Поверх/кабінет: 2 поверх, кабінет 12

Місто: Дніпро

Індекс: 49005

Країна: Україна

Телефон: +3056-713-54-12

Факс: +3056-713-54-12

Адреса електронної пошти: udheep@dte.dp.ua; okpdte@gmail.com

 

Адреса (2):

Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради»

Адреса: вулиця Феодосіївська, 7

Поверх/кабінет: 3й поверх, конференц-зал

Місто: Дніпро

Індекс: 49005

Країна: Україна

 

Банківські рахунки:

Для переказів в українській гривні:

Бенефіціар: КП «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради»

Рахунок: 26009300001041 у філії — Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк»

МФО: 305482

ЄДРПОУ: 30982775

 

Для переказів в доларах США:

Бенефіціар: КП «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради»

Рахунок: 26008301001041 у філії — Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк»

SWIFT: COSBUAUKDNI

ЄДРПОУ: 30982775

 

Intermediary Bank:

Deutsche Bank AG

Frankfurt-am-Main, Germany

SWIFT: DEUT DE FF

CORRESPONDENT ACCOUNT: 947057610

Invitation for Bids

Ukraine

District Heating Energy Efficiency Project (UDHEEP)

Date:   September 05, 2017

Loan No: 8387-UA

IFB No: UDHEEP-DNP-IFB-03

 

 1. This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice (GPN) for this Project that appeared in UN Development Business issue of September 8, 2014.
 2. Ukraine has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in US dollars towards the cost of Ukraine District Heating Energy Efficiency Project (UDHEEP), and intends to apply part of the proceeds toward eligible payments under contract UDHEEP-DNP-ICB-03 for Reconstruction of Boiler Houses in the City of Dnipro.
 3. Public utility “Dniproteploenerho” of Dnipropetrovsk Regional Counsil” now invites sealed bids from eligible bidders for the design, manufacture, testing, delivery, installation, pre-commissioning and commissioning of plant and equipment for reconstruction of twenty-three (23) boiler houses (“the Facilities”) in the City of Dnipro and Novomoskovsk (27km from Dnipro). Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding procedures as specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits& Grants by World Bank Borrowers, dated  January 2011 as revised through July 2014 Corrigenda (“Procurement Guidelines”), and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines. In addition, please refer to paragraphs 1.6 and 1.7 setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.
 4. Qualification requirements for Bidders, including members of joint ventures, subcontractors and manufacturers:

Average Annual Turnover: Minimum average annual turnover of nine million US dollars (US$ 9 million) equivalent calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed, within the last three (3) years starting 1st of January, 2014.

General Experience: Experience under design, supply and installation contracts in the role of prime contractor, JV member, sub-contractor, or management contractor for at least the last six (6) years, starting 1st of January, 2011.

Specific Experience: A minimum number of similar contracts specified below that have been satisfactorily and substantially completed as a prime contractor, joint venture member, management contractor or sub-contractor between 1st January, 2011, and application submission deadline: at least one (1) contract with a value of at least ten million US dollars (US$ 10 000 000) or two (2) contracts each with a value of at least seven million US dollars (US$ 7 000 000).

The similarity shall be based on the physical size, complexity, methods/technology and/or other characteristics described in Section VI, Employer’s Requirements. Summation of number of small value contracts (less than the value specified under requirement) to meet the overall requirement will not be accepted.

Substantial completion shall be based on 80% or more works completed under the contract.

For contracts under which the bidder participated as a joint venture member or sub-contractor, only the bidder’s share, by value, shall be considered to meet this requirement. In the case of JV, the value of contracts completed by its members shall not be aggregated to determine whether the requirement of the minimum value of a single contract has been met. Instead, each contract performed by each member shall satisfy the minimum value of a single contract as required for single entity. In determining whether the JV meets the requirement for total number of contracts, only the number of contracts completed by all members each of value equal or more than the minimum value required shall be aggregated.

Financial resources: The Bidder must demonstrate access to, or availability of, financial resources such as liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means, other than any contractual advance payments to meet:

 • the following cash-flow requirement: one million five hundred thousand US dollars (US$ 1 500 000); and
 • the overall cash flow requirements for this contract and its current commitments.

Litigation History: A Bidder shall provide complete information on all the current and past litigations or arbitrations due to the contracts performed or contracts in progress for the period starting 1st of January 2014 to bid submission deadline. All pending litigation shall in total not represent more than thirty percent (30%) of the Bidder’s net worth and shall be treated as resolved against the Bidder.

History of non-performing contracts: Non-performance of a contract did not occur within the period starting 1st of January 2014, to bid submission deadline based on all information on fully settled disputes or litigation. A fully settled dispute or litigation is one that has been resolved in accordance with the Dispute Resolution Mechanism under the respective contract, and where all appeal instances available to the bidder have been exhausted.

Personnel: The Bidder must demonstrate that it will have the personnel for the key positions that comply with qualification requirements established in Ukraine for respective profession and meet the following experience criteria:

 

No. Position Total Work

Experience (years)

Similar Works Experience

(years)

1 Contract Manager 10 5
2 Fitter of Boiler Installations Equipment 10 5
3 Instrumentation, Control and Automation Engineer 10 5
4 Electrical Engineer 10 5

 

 

Subcontractors: Subcontractors/manufacturers for the following major items of supply or services must meet the following minimum criteria, herein listed for that item. Failure to comply with this requirement will result in rejection of the subcontractor.

 

Item No. Description of Item Minimum Criteria to be met
1 Design works At least two (2) years of experience in design of boiler houses or other heat and/or energy facilities
2 Boilers At least five (5) years in manufacturing of industrial boilers
3 Pumps At least five (5) years of experience in manufacturing of pumpsets
4 Diesel Generators At least five (5) years of experience in manufacturing of diesel generators

 

 

Failure to comply with this requirement will result in rejection of the subcontractor.

In the case of a Bidder who offers to supply and install boilers, pumps and diesel generators that the Bidder did not manufacture or otherwise produce, the Bidder shall provide the manufacturer’s authorization, using the form provided in Section IV (Bidding Forms), showing that the Bidder has been duly authorized by the manufacturer or producer of the related plant and equipment or component to supply and install that item in the Employer’s country. The Bidder is responsible for ensuring that the manufacturer or producer complies with the requirements of ITB 4 and 5 and meets the minimum criteria listed above for that item.

Margin of preference for domestic goods and/or contractors shall not be applied.

Additional details are provided in the Bidding Documents.

 1. Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the following address (1) from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. local time.
 2. A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders upon submission of a written application to the above address and upon payment of a non-refundable fee of US$ 200.00 (two hundred US dollars) or UAH 5 100.00 (five thousand one hundred Ukrainian Hryvnia) to the bank accounts stated below. The document will be sent by airmail for overseas delivery and surface mail or courier for local inland delivery or can be picked from the address (1) below.
 3. The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents for Procurement of Plant Design, Supply, and Installation, revised April 2015.
 4. Bids must be delivered to the address (1) provided below before 11:00 a.m. local time October 26, 2017. All bids must be accompanied by a bid security in the form of bank guarantee of at least US$ 300000 (three hundred thousand US dollars) or its equivalent in a freely convertible currency. Electronic bids are not permitted. Late bids will be rejected.
 5. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 11:00 a.m. local time on October 26, 2017 at the address (2), stated below.
 6. The addresses referred to above are:

Address (1):

Public utility “Dniproteploenerho” of Dnipropetrovsk Regional Counsil”

Attention: Mr. Oleksandr Kurinnyi, Deputy Head of Regional Project Management Unit

Street Address: 7 Feodosiyivska Street

Floor/Room number: 2nd floor, Room 12

City: Dnipro

ZIP Code: 49005

Country: Ukraine

Telephone: +3056-713-54-12

Facsimile number: +3056-713-54-12

Electronic mail address: udheep@dte.dp.ua; okpdte@gmail.com

 

Address (2):

Public utility “Dniproteploenerho” of Dnipropetrovsk Regional Counsil”

Street Address: 7 Feodosiyivska Street

Floor/Room number: 3rd floor, Conference Room

City: Dnipro

ZIP Code: 49005

Country: Ukraine

 

Bank Accounts:

For transfers in Ukrainian Hryvnia:

Beneficiary: Public utility “Dniproteploenerho” of Dnipropetrovsk Regional Counsil”

Account: 26009300001041 at Dnipropetrovsk Regional Department of Joint Stock Company “Oschadbank”

MFO: 305482

EDRPOU: 30982775

 

For transfers in US dollars:

Beneficiary: Public utility “Dniproteploenerho” of Dnipropetrovsk Regional Counsil”

Account: 26008301001041 at Dnipropetrovsk Regional Department of Joint Stock Company “Oschadbank”

SWIFT: COSBUAUKDNI

ЄДРПОУ: 30982775

 

Intermediary Bank:

Deutsche Bank AG

Frankfurt-am-Main, Germany

SWIFT: DEUT DE FF

CORRESPONDENT ACCOUNT: 947057610

Invitation for Bids

Invitation for Bids

Ukraine

District Heating Energy Efficiency Project (UDHEEP)

 

Date:   April 20, 2017

Loan No: 8387-UA

IFB No: UDHEEP-DNP-IFB-04

 

 1. This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice (GPN) for this Project that appeared in UN Development Business issue of September 8, 2014.
 2. Ukraine has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in US dollars towards the cost of Ukraine District Heating Energy Efficiency Project, and intends to apply part of the proceeds toward eligible payments under contract UDHEEP-DNP-ICB-04 for Technical Modernization of Boiler Houses in the City of Dnipro.
 3. Public Utility «Dniproteploenerho» of Dnipropetrovsk Regional Council» now invites sealed bids from eligible bidders for the design, manufacture, testing, delivery, installation, pre-commissioning and commissioning of plant and equipment for technical modernization of seven (7) boiler houses (“the Facilities”) in the City of Dnipro. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding procedures as specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits& Grants by World Bank Borrowers, dated  January 2011 as revised through July 2014 Corrigenda (“Procurement Guidelines”), and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines. In addition, please refer to paragraphs 1.6 and 1.7 setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.
 4. Qualification requirements for Bidders, including members of joint ventures, subcontractors and manufacturers:

Average Annual Turnover: Minimum average annual turnover of one million US dollars (US$ 1 million) equivalent calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed, within the last three (3) years starting 1st of January, 2014.

General Experience: Experience under design, supply and installation contracts in the role of prime contractor, JV member, sub-contractor, or management contractor for at least the last six (6) years, starting 1st January, 2011.

Specific Experience: A minimum number of similar contracts specified below that have been satisfactorily and substantially completed as a prime contractor, joint venture member, management contractor or sub-contractor between 1st January, 2011, and application submission deadline: at least two (2) contracts each with a value of at least six hundred thousand US dollars (US$ 600,000).

The similarity shall be based on the physical size, complexity, methods/technology and/or other characteristics described in Section VI, Employer’s Requirements. Summation of number of small value contracts (less than the value specified under requirement) to meet the overall requirement will not be accepted.

Substantial completion shall be based on 80% or more works completed under the contract.

For contracts under which the bidder participated as a joint venture member or sub-contractor, only the bidder’s share, by value, shall be considered to meet this requirement. In the case of JV, the value of contracts completed by its members shall not be aggregated to determine whether the requirement of the minimum value of a single contract has been met. Instead, each contract performed by each member shall satisfy the minimum value of a single contract as required for single entity. In determining whether the JV meets the requirement of total number of contracts, only the number of contracts completed by all members each of value equal or more than the minimum value required shall be aggregated

Financial resources: The Bidder must demonstrate access to, or availability of, financial resources such as liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means, other than any contractual advance payments to meet:

(i)                 the following cash-flow requirement: one hundred forty thousand US dollars (US$ 140 000); and

(ii)               the overall cash flow requirements for this contract and its current commitments.

Litigation History: A Bidder shall provide complete information on all the current and past litigations or arbitrations due to the contracts performed or contracts in progress for the last three (3) years. All pending litigation shall in total not represent more than thirty percent (30%) of the Bidder’s net worth and shall be treated as resolved against the Bidder.

History of non-performing contracts: Non-performance of a contract did not occur within the last three (3) years prior to the deadline for bid submission, based on all information on fully settled disputes or litigation.  A fully settled dispute or litigation is one that has been resolved in accordance with the Dispute Resolution Mechanism under the respective contract, and where all appeal instances available to the bidder have been exhausted.

Personnel: The Bidder must demonstrate that it will have the personnel for the key positions that comply with qualification requirements established in Ukraine for respective profession and meet the following experience criteria:

No. Position Total Work Similar

Experience (years)

In Similar Works Experience

(years)

1 Contract Manager 10 5
2 Fitter of Boiler Installations Equipment 10 5
3 Instrumentation, Control and Automation Engineer 10 5
4 Electrical Engineer 10 5

 

Subcontractors: Subcontractors/manufacturers for the following major items of supply or services must meet the following minimum criteria, herein listed for that item. Failure to comply with this requirement will result in rejection of the subcontractor.

Item No. Description of Item Minimum Criteria to be met
1 Design works At least two (2) years of experience in design of boiler houses or other heat and/or energy facilities
2 Boilers At least five (5) years in manufacturing of industrial boilers
3 Pumps At least five (5) years of experience in manufacturing of pumpsets
4 Diesel Generators At least five (5) years of experience in manufacturing of diesel generators

 

In the case of a Bidder who offers to supply and install boilers that the Bidder did not manufacture or otherwise produce, the Bidder shall provide the manufacturer’s authorization, using the form provided in Section IV (Bidding Forms), showing that the Bidder has been duly authorized by the manufacturer or producer of the related plant and equipment or component to supply and install that item in the Employer’s country. The Bidder is responsible for ensuring that the manufacturer or producer complies with the requirements of ITB 4 and 5 and meets the minimum criteria listed above for that item.

Margin of preference for domestic goods and/or contractors shall not be applied.

Additional details are provided in the Bidding Documents.

 1. Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the following address (1) from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. local time.
 2. A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders upon submission of a written application to the above address and upon payment of a non-refundable fee of US$ 200.00 (two hundred US dollars) or UAH 5 400.00 (five thousand four hundred Ukrainian Hryvnia) to the bank accounts stated below. The document will be sent by airmail for overseas delivery and surface mail or courier for local inland delivery or can be picked from the address (1) below.
 3. The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents for Procurement of Plant Design, Supply, and Installation, revised April 2015.
 4. Bids must be delivered to the address (1) provided below before 11:00 a.m. local time June 08, 2017. All bids must be accompanied by a bid security in the form of bank guarantee of at least US$ 15,000 (fifteen thousand US dollars) or its equivalent in a freely convertible currency. Electronic bids are not permitted. Late bids will be rejected.
 5. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 11:00 a.m. local time on June 08, 2017 at the address (2), stated below.
 6. The addresses referred to above are:

Address (1):

Public Utility «Dniproteploenerho» of Dnipropetrovsk Regional Council»

Attention: Mr. Anton Panfilov, Chief Engineer

Street Address: 7 Feodosiyivska Street

Floor/Room number: 2nd floor, Room 7

City: Dnipro

ZIP Code: 49005

Country: Ukraine

Telephone: +3056-713-54-12

Facsimile number: +3056-713-54-12

Electronic mail address: panfilov_okp@i.ua

 

Address (2):

Public Utility «Dniproteploenerho» of Dnipropetrovsk Regional Council «

Street Address: 7 Feodosiyivska Street

Floor/Room number: 3rd floor, Conference Room

City: Dnipro

ZIP Code: 49005

Country: Ukraine

 

Bank Accounts:

For transfers in Ukrainian Hryvnia:

Account: 26009300001041 at the Branch — Dnipropetrovsk Regional department of   State Savings Bank of  Ukraine  Public Joint  Stock  Company

MFO: 305482

EDRPOU:  09305480

Address:  115, Gagarina Avenue, Dnipropetrovs`k, Ukraine, 49050

Запрошення до участі у торгах

Запрошення до участі у торгах

Україна

Проект підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання (UDHEEP)

 

Дата: 20 квітня 2017 року

Позика №: 8387-UA

ЗУТ №: UDHEEP-DNP-IFB-04

 

 1. Дане Запрошення до участі в торгах видається на підставі Загального повідомлення про закупівлю в рамках даного Проекту, яке було опубліковане в «UN Development Business» 8 вересня 2014 року.
 2. Україна отримала позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у доларах США для фінансування «Проекту підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України (UDHEEP)» і планує направити частину коштів на здійснення правоможних виплат за контрактом UDHEEP-DNP-ICB-04 на Технічне переоснащення котелень у місті Дніпро.
 3. Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради» запрошує правоможних учасників подавати запечатані заявки на проектування, виготовлення, випробовування, доставку, монтаж, проведення пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію установок та обладнання для технічного переоснащення семи (7) котелень (далі – об’єктів) у місті Дніпрі. Торги проводитимуться згідно з процедурами Міжнародних конкурсних торгів відповідно до Посібника Світового Банку «Закупівля товарів, робіт і не консультаційних послуг за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР позичальниками Світового Банку» від січня 2011 року, з поправками від липня 2014 року («Посібник із  закупівель»). Торги є відкритими для всіх правоможних учасників, визначення яких наведено у Посібнику із закупівель. Крім того, слід враховувати пункти 1.6 і 1.7, в яких викладено політику Світового Банку щодо конфлікту інтересів.
 4. Кваліфікаційні вимоги до Учасників, а також членів спільних підприємств, субпідрядників та виробників:

Середній річний оборот: середній річний оборот, еквівалентний щонайменше одному  мільйону доларів США (1 млн.$), який вираховується як усі завірені платежі, отримані за контракти, які виконуються та/або виконані, протягом останніх трьох (3) років, починаючи з 1го січня 2014 року.

Загальний досвід: досвід виконання контрактів на проектування, поставку та монтаж у якості генерального підрядника, члена спільного підприємства, субпідрядника або головного підрядника протягом щонайменше шести (6) останніх років, починаючи з 1го січня 2011 року.

Спеціальний досвід: мінімальна кількість аналогічних контрактів, визначених далі за текстом, які були успішно та у достатній мірі завершені у якості генерального підрядника, члена спільного підприємства, головного підрядника або субпідрядника у період починаючи з 1го січня 2011 року та до кінцевої дати подання конкурсних пропозицій: щонайменше два (2) контракти, кожен вартістю не менше шістсот тисяч доларів США (600 000 $).

Аналогічність визначається на основі фізичного обсягу, складності, методів/технології та/або інших характеристик, описаних у Розділі VI, Вимоги Замовника. Не допускається додавання кількох невеликих контрактів (вартістю менше, ніж зазначена у вимозі) з метою відповідності вимогам.

Достатньою мірою завершеними вважаються контракти, роботи за якими виконані на 80% та більше відсотків.

Для контрактів, у яких учасник брав участь у якості члена спільного підприємства або субпідрядника, при визначенні відповідності вимогам буде враховуватись тільки частка вартості учасника.

У випадку спільних підприємств сукупна вартість контрактів, завершених їх членами, не буде братися до уваги при визначенні відповідності вимозі щодо мінімальної вартості окремого контракту. Натомість кожен контракт, виконаний кожним членом, повинен відповідати вимозі щодо мінімальної вартості окремого контракту для окремих учасників. При визначенні відповідності спільного підприємства вимозі щодо загальної кількості контрактів, буде враховуватись лише сукупність контрактів, виконаних всіма членами, кожен з них вартістю еквівалентною або вищою за мінімальну необхідну вартість.

Фінансові ресурси: Учасник повинен продемонструвати доступ до або наявність фінансових ресурсів, таких як ліквідні активи, вільні матеріальні активи, кредитні лінії, а також інші фінансові засоби, відмінні від авансових платежів за контрактами, що відповідають наступним вимогам:

(i)                 рух грошових коштів: сто сорок тисяч доларів США ($ 140 000); та

(ii)   вимоги щодо загального руху грошових коштів та поточних зобов’язань за цим контрактом.

Участь у судових розглядах: учасник повинен надати повну інформацію щодо поточних та минулих судових або арбітражних розглядів, пов’язаних з контрактами, які були виконані або виконуються, за останні три (3) роки.  Сума усіх поточних судових розглядів не повинна у сукупності перевищувати тридцять відсотків (30%) власного капіталу учасника та буде розглядатися як вирішена не на користь учасника.

Історія невиконання контрактів: не мало місце невиконання контракту протягом останніх трьох (3) років до кінцевої дати подання конкурсних пропозицій на основі всієї інформації щодо повністю вирішених спорів або позовів. Повністю врегульованим спором або позовом є такий, що був вирішений згідно з Порядком вирішення спорів по відповідному контракту, і при цьому учасник звернувся у всі можливі апеляційні інстанції.

Персонал: учасник повинен продемонструвати наявність персоналу на ключові посади, який відповідає вимогам, встановленим в Україні для відповідних професій, а також наступним критеріям щодо досвіду:

Посада Загальний досвід роботи (років) Досвід виконання аналогічної роботи

(років)

1 Керівник контракту 10 5
2 Монтажник обладнання котельних установок 10 5
3 Інженер контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 10 5
4 Інженер-електротехнік 10 5

 

Субпідрядники: субпідрядники/виробники наступних основних позицій обладнання або послуг повинні відповідати наступним мінімальним вимогам, зазначеним для таких позицій. Невідповідність цим вимогам призведе до відхилення субпідрядника.

Позиція Мінімальні вимоги
1 Проектні роботи Щонайменше два (2) роки досвіду у проектуванні котелень або інших об’єктів опалення/енергопостачання
2 Котли Щонайменше п’ять (5) років досвіду виробництва промислових котлів
3 Насоси Щонайменше п’ять (5) років досвіду виробництва насосних агрегатів
4 Дизель-генератори Щонайменше п’ять (5) років досвіду виробництва дизель-генераторів

 

У разі якщо учасник пропонує поставити та змонтувати котли, які не були виготовлені або вироблені таким учасником, учасник повинен надати дозвіл виробника за формою, наведеною у Розділі IV «Зразки форм», на підтвердження того, що учасник належним чином уповноважений виробником відповідних установок та обладнання або компоненту на поставку та монтаж такого обладнання у країні замовника. Учасник торгів повинен забезпечити відповідність виробника вимогам статей 4 та 5 ІУТ та вказаним вище мінімальним вимогам для відповідних позицій.

 

Пільги для вітчизняних товарів та/або субпідрядників не застосовуються.

Більш детальна інформація наведена у документації для конкурсних торгів.

 1. Зацікавлені правоможні учасники можуть отримати додаткову інформацію та ознайомитися з документацією для конкурсних торгів за наступною адресою (1) з 9:00 до 16:00 за місцевим часом.
 2. Зацікавлені учасники можуть придбати повний комплект документації для конкурсних торгів шляхом направлення письмового запиту на вищевказану адресу після оплати неповоротного внеску у сумі 200,00 (двісті) доларів США або 5 400,00 (п’ять тисяч чотириста) гривень на вказані нижче рахунки. Документацію буде надіслано авіаційною поштою для міжнародної доставки та звичайною поштою або кур’єром по території України. Також документацію можна отримати за вказаною нижче адресою (1).
 3. Умови, викладені в Інструкціях учасникам торгів та Загальних умовах контракту, є умовами стандартної документації для конкурсних торгів Банку на Закупівлю проектування, поставки та монтажу установок з правками від квітня 2015 року.
 4. Конкурсні пропозиції повинні бути доставлені за вказаною нижче адресою (1) до 11:00 за місцевим часом 08 червня 2017 року. Всі конкурсні пропозиції повинні супроводжуватися гарантією конкурсної пропозиції у формі банківської гарантії на суму щонайменше 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч) доларів США або еквівалентну суму у вільно конвертованій валюті. Подання конкурсних пропозицій електронними каналами не дозволяється. Пропозиції, подані пізніше встановленого часу, будуть відхилені.
 5. Конкурсні пропозиції будуть відкриті у присутності представників учасників, які побажають бути присутніми, об 11:00 за місцевим часом 08 червня 2017 року за вказаною нижче адресою (2).
 6. Адреси, на які робилися посилання:

Адреса (1):

Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» ДОР»

До уваги: пана Антона Панфілова, головного інженера

Адреса: вулиця Феодосіївська, 7

Поверх/кабінет: 2 поверх, кабінет 7

Місто: Дніпро

Індекс: 49005

Країна: Україна

Телефон: +3056-713-54-12

Факс: +3056-713-54-12

Адреса електронної пошти: panfilov_okp@i.ua

 

Адреса (2):

Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» ДОР

Адреса: вулиця Феодосіївська, 7

Поверх/кабінет: 3й поверх, конференц-зал

Місто: Дніпро

Індекс: 49005

Країна: Україна

 

Банківські рахунки:

Для переказів в українській гривні:

Рахунок: 26009300001041 у філії Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ «Державний ощадний банк України»

МФО: 305482

ЄДРПОУ:  09305480

Адреса:  проспект Гагаріна, 115, Дніпро, Україна, 49050

Повідомлення про присудження контракту

Проект: Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України
Україна
Номер проекту: P132741
Розробка проектної документації та тендерної документації для реконструкції розподільчих теплових мереж в м. Дніпропетровськ (ЗПП № UDHEEP-DNP
-CQ-09)

 

СП ТОВ «Академтеплоенергопроект» та ПП «Теплогазсервіс — Житомир»
Адреса: вул. Михайлівська, 24а, Київ, 01001, Україна; пл. Перемоги, 8а, оф.1, м. Житомир, 10003, Україна
Дата підписання контракту: 22 березня 2017
Метод закупівлі/відбору: Відбір за кваліфікацією консультантів (ВКК – CQS)
Ціна: 254 982,43 дол. США (двісті п’ятдесят чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят два долари США 43 центи)
Тривалість: 36 (тридцять шість) місяців
Описання предмету контракту: Основною метою завдання є підготовка пакету детальної проектної документації для реконструкції розподільчої мережі теплопостачання та розробка тендерної документації для подальшого підрядника для виконання відповідних робіт.

Contract Award Notice

Project Name: Ukraine District Heating Energy Efficiency Project
Country: Ukraine
Project Number: P132741
Preparation of Detailed Design and Bidding Documents for Reconstruction of Heating Networks in the City of Dnipropetrovsk (RFP No. UDHEEP-DNP-CQ-09)

JV of Akademteploenergoproekt LLC and Teplogazservys-Zhytomyr PE
Address: Mykhailivska str., 24-A, Kyiv, 01001, Ukraine and Peremohy 8a, office 1, Zhytomyr city, 10003, Ukraine
Date of Contract Signature: March 22, 2017
Method of Procurement/Selection: Selection Based on the Consultant’s Qualifications (CQS)
Price: USD 254 982,43
Duration: 36 (thirty six) months
Summary scope of contract: The main purpose of the assignment is to prepare package of detailed design documents for reconstruction of distributing heating networks and to develop bidding documents for futher selection of an external Contractor for performance of respective works.

ЗАПИТ НА ВИЯВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ (КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ – ВІДБІР КОМПАНІЙ)

Країна:                   Україна
Проект:                  Проект підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України (UDHEEP)
Кредит №.:           8387-UA
Назва : Нагляд за будівництвом під час виконання робіт у місті Дніпро. Ідентифікаційний № (згідно Плану Закупівель): UDHEEP-DNP-QCBS-01

Україна отримала фінансування від Світового Банку для реалізації проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» та планує використати частину коштів на консультаційні послуги.

Консультаційні послуги  («Послуги») включають у себе : Нагляд за будівництвом під час виконання робіт з технічного переоснащення 7 (семи) котелень, заміни основного та допоміжного обладнання 20 (двадцяти) котелень, встановлення 34 (тридцяти чотирьох) індивідуальних теплових пунктів з переоснащенням розподільчих теплових мереж (загальною довжиною близько 11,2 км в однотрубному обчислюванні) а також реконструкцію розподільчих теплових мереж, паропроводів та мереж гарячого водопостачання  загальною довжиною 27,8 км в однотрубному обчислюванні.

Період надання Послуг – 30 (тридцять) місяців, починаючи з травня 2017 року.

Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради запрошує правомочні консультаційні фірми («Консультанти»), виразити свою зацікавленість у наданні Послуг. Зацікавлені Консультанти мають надати інформацію, що підтверджує наявність у них необхідної кваліфікації та відповідного досвіду для надання Послуг.

Короткий список критеріїв відбору:
a) загальній досвід у секторі централізованого теплопостачання – нагляд за будівництвом;
б) відповідний досвід виконання аналогічних завдань з нагляду за будівництвом у сфері теплопостачання;
в) технічні та управлінські можливості компанії (персонал має відповідні діючі сертифікати для виконання Послуг в Україні та досвід роботи в Україні);
г) досвід роботи над проектами, що фінансуються за рахунок міжнародних фінансових організацій (Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ, Північний Інвестиційний Банк і т.ін.)

Звертаємо увагу зацікавлених Консультантів на пункт 1.9 Посібника Світового Банку «Відбір та найм консультантів за кошти позик МБРР та кредитів і грантів МАР позичальниками Світового Банку» в редакції від січня 2011 року зі змінами від липня 2014 року («Посібник з відбору та найму консультантів»), що містить політику Світового Банку стосовно конфлікту інтересів.

Консультанти можуть об’єднатися з іншими фірмам у формі спільного підприємства або субпідрядних організацій із надання консультаційних послуг для підвищення рівня кваліфікації

Консультанта буде відібрано відповідно до методу відбору на основі якості та вартості (Consultants’ Quality — and Cost-Based Selection), опис якого наведено у Посібнику з відбору та найму консультантів.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою, що зазначена нижче, у робочі часи з 08:00 до 17:00 години за місцевим часом.

Вираження зацікавленості мають бути доставлені у письмовій формі за зазначеною нижче адресою (особисто, поштою, факсом або електронною поштою) до 15:00 за місцевим часом 28 лютого, 2017. Вираження зацікавленості мають бути представлені із зазначенням наступної теми «UDHEEP-DNP-QCBS-01: Вираження зацікавленості [назва Консультанта]» за вказаною нижче адресою:

Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради,
До уваги Масалова Михайла Вікторовича, керівника Регіональної групи управління проектом
вул. Феодосіївська, 7,
49000, м. Дніпро, Україна,
телефон/факс +380 56 2470213,
E-mail:  udheep@dte.dp.ua

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

Country:        Ukraine
Project:           Ukraine District Heating Energy Efficiency Project (UDHEEP)
Loan No.:       8387-UA
Assignment Title: Construction Supervision during Performance of the Works in the City of Dnipro
Reference No. (as per Procurement Plan): UDHEEP-DNP-QCBS-01

Ukraine has received financing from the World Bank toward the cost of the District Heating Energy Efficiency Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services.

The consulting services («the Services») include: Construction Supervision during performance of works on the technical modernization of 7 (seven) boiler houses, replacement of main and supporting equipment of 20 (twenty) boiler houses, installation of 34 (thirty-four) individual heat substations with modernization of distributing heating networks (total length around 11,2 km in one-pipe calculation) as well as reconstruction of distributing heating networks, steam pipelines and networks of hot water supply with total length of 27,8 km in one-pipe calculation.

The Services will be required over a period of thirty (30) months starting from May 2017.

Public Utility «Dniproteploenerho» of Dnipropetrovsk Oblast Council now invites eligible consulting firms («Consultants») to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services that will be assessed by comparison with other interested consultants.

The shortlisting criteria are:
a) general experience in field of district heat supply – Construction Supervision;
b) performed similar tasks on construction supervision in field of heat supply;
c) technical and management capabilities of the company (personnel have relevant valid Ukrainian certificates, experience in Ukraine);
d) experience in working with projects funded by international financial institutions (World Bank, EBRD, EID, NIB etc).

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011 and revised in July 2014″Consultant Guidelines»), setting forth the World Bank’s policy on the Conflict of Interests.

Consultants may cooperate with other firms in the form of a joint venture or a sub-consultancy to enhance their qualifications.

A Consultant will be selected in accordance with the «Quality and Cost Based Selection» method set out in the Consultant Guidelines.

Further information can be obtained at the address below during business hours 8 a.m.–5 p.m. local time.

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by e-mail) by 03:00 p.m. February 28, 2017. Expressions of Interest should be submitted with indication of the following subject: «UDHEEP-DNP-QCBS-01: Expression of Interest by [name of Consultant]» to the address below:

Public Utility «Dniproteploenerho» of Dnipropetrovsk Oblast Council now invites eligible consulting firms («Consultants») to indicate their interest in providing

Attn: Mr. Mykhaylo Masalov, Head of Regional Project Management Unit
49005, Dnipropetrovsk, Ukraine
7, Feodosiivska str.
Tel/Fax: +38 0562 -47-02-13.
E-mail: udheep@dte.dp.ua

ЗАПИТ НА ВИЯВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ (КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ- ВІДБІР КОМПАНІЙ)

Країна:                   Україна
Проект:                  Проект підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України (UDHEEP)
Кредит №.:          8387-UA
Назва : Нагляд за будівництвом під час виконання робіт у місті Дніпро. Ідентифікаційний № (згідно Плану Закупівель):UDHEEP-DNP-CQ-01

Україна отримала фінансування від Світового Банку для реалізації проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» та планує використати частину коштів на консультаційні послуги.

Консультаційні послуги  («Послуги») включають у себе : Нагляд за будівництвом під час виконання робіт з технічного переоснащення 7 (семи) котелень, заміни основного та допоміжного обладнання 20 (двадцяти) котелень, встановлення 34 (тридцяти чотирьох) індивідуальних теплових пунктів з переоснащенням розподільчих теплових мереж (загальною довжиною близько 11,2 км в однотрубному обчислюванні) а також реконструкцію розподільчих теплових мереж, паропроводів та мереж гарячого водопостачання  загальною довжиною 27,8 км в однотрубному обчислюванні.

Період надання Послуг – 32 (тридцять два) місяці , починаючи з березня 2017 року.

Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради запрошує правомочні консультаційні фірми («Консультанти»), виразити свою зацікавленість у наданні Послуг. Зацікавлені Консультанти мають надати інформацію, що підтверджує наявність у них необхідної кваліфікації та відповідного досвіду для надання Послуг.

Короткий список критеріїв відбору:

a) загальній досвід у секторі централізованого теплопостачання – нагляд за будівництвом);
б) відповідний досвід виконання аналогічних завдань з нагляду за будівництвом у сфері теплопостачання;
в) технічні та управлінські можливості компанії (персонал має відповідні діючі сертифікати для виконання Послуг в Україні та досвід роботи в Україні);
г) досвід роботи над проектами, що фінансуються за рахунок міжнародних фінансових організацій (Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ, Північний Інвестиційний Банк і т.ін.)

Звертаємо увагу зацікавлених Консультантів на пункт 1.9 Посібника Світового Банку «Відбір та найм консультантів за кошти позик МБРР та кредитів і грантів МАР позичальниками Світового Банку» в редакції від січня 2011 року зі змінами від липня 2014 року («Посібник з відбору та найму консультантів»), що містить політику Світового Банку стосовно конфлікту інтересів.

Консультанти можуть об’єднатися з іншими фірмам у формі спільного підприємства або субпідрядних організацій із надання консультаційних послуг для підвищення рівня кваліфікації

Консультанта буде відібрано відповідно до методу відбору на основі кваліфікації, опис якого наведено у Посібнику з відбору та найму консультантів.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою, що зазначена нижче, у робочі часи з 08:00 до 17:00 години за місцевим часом.

Вираження зацікавленості мають бути доставлені у письмовій формі за зазначеною нижче адресою (особисто, поштою, факсом або електронною поштою) до 15:00 за місцевим часом 03 листопада, 2016. Вираження зацікавленості мають бути представлені із зазначенням наступної теми «UDHEEP-DNP-CQ-01: Вираження зацікавленості [назва Консультанта]» за вказаною нижче адресою:

Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради,
До уваги Масалова Михайла Вікторовича, керівника Регіональної групи управління проектом
вул. Феодосіївська, 7,
49000, м. Дніпро, Україна,
телефон/факс +380 56 2470213,
E-mail:  udheep@dte.dp.ua

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

Country:        Ukraine
Project:          Ukraine District Heating Energy Efficiency Project (UDHEEP)
Loan No.:       8387-UA
Assignment Title: Construction Supervision during Performance of the Works in the City of Dnipro
Reference No. (as per Procurement Plan): UDHEEP-DNP-CQ-01

Ukraine has received financing from the World Bank toward the cost of the District Heating Energy Efficiency Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services.

The consulting services («the Services») include: Construction Supervision during performance of works on the technical modernization of 7 (seven) boiler houses, replacement of main and supporting equipment of 20 (twenty) boiler houses, installation of 34 (thirty-four) individual heat substations with modernization of distributing heating networks (total length around 11,2 km in one-pipe calculation) as well as reconstruction of distributing heating networks, steam pipelines and networks of hot water supply with total length of 27,8 km in one-pipe calculation.

The Services will be required over a period of thirty two (32) months starting from March 2017.

Public Utility «Dniproteploenerho» of Dnipropetrovsk Regional Council now invites eligible consulting firms («Consultants») to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services that will be assessed by comparison with other interested consultants.

The shortlisting criteria are:

a) general experience in field of district heat supply – Construction Supervision;

b) performed similar tasks on construction supervision in field of heat supply;

c) technical and management capabilities of the company (personnel have relevant valid Ukrainian certificates, experience in Ukraine);

d) experience in working with projects funded by international financial institutions (World Bank, EBRD, EIB, NIB etc).

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011 and revised in July 2014″Consultant Guidelines»), setting forth the World Bank’s policy on the Conflict of Interests.

Consultants may cooperate with other firms in the form of a joint venture or a sub-consultancy to enhance their qualifications.

A Consultant will be selected in accordance with the «Selection Based on Consultants’ Qualifications» method set out in the Consultant Guidelines.

Further information can be obtained at the address below during business hours 8 a.m.–5 p.m. local time.

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by e-mail) by 03:00 p.m. November 03, 2016. Expressions of Interest should be submitted with indication of the following subject: «UDHEEP-DNP-CQ-01: Expression of Interest by [name of Consultant]» to the address below:

Public Utility «Dniproteploenerho» of Dnipropetrovsk Regional Council now invites eligible consulting firms («Consultants») to indicate their interest in providing
Attn: Mr. Mykhaylo Masalov, Head of Regional Project Management Unit
49005, Dnipro, Ukraine
7, Feodosiivska str.
Tel/Fax: +38 0562 -47-02-13.
E-mail: udheep@dte.dp.ua