Запрошення до участі у торгах

Україна

Проект підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання (UDHEEP)

 

Дата: 05 вересня 2017 року

Позика №: 8387-UA

ЗУТ №: UDHEEP-DNP-IFB-03

 

 1. Це Запрошення до участі в торгах публікується на підставі Загального повідомлення про закупівлі в рамках даного Проекту, яке було опубліковане в «UN Development Business» 8 вересня 2014 року.
 2. Україна отримала позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у доларах США для фінансування «Проекту підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» (UDHEEP) і планує направити частину коштів на здійснення правомочних виплат в рамках контракту UDHEEP-DNP-ICB-03 на реконструкцію котельнь у місті Дніпро.
 3. Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради» запрошує правомочних учасників подавати запечатані тендерні пропозиції на проектування, виготовлення, випробовування, доставку, монтаж, проведення пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію установок та обладнання для реконструкції двадцяти трьох (23) котельнь (далі – об’єктів) у містах Дніпро та Новомосковськ (27км від Дніпра). Тендер проводитиметься згідно з процедурами Міжнародних конкурсних торгів відповідно до Посібника Світового Банку «Закупівля товарів, робіт і неконсультаційних послуг за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР позичальниками Світового Банку» від січня 2011 року з поправками від липня 2014 року («Посібник із закупівель»). Тендер є відкритим для всіх правомочних учасників, визначення яких наведено у Посібнику із закупівель. Крім того, звертаємо Вашу увагу на пункти 1.6 і 1.7, в яких викладено політику Світового Банку щодо конфлікту інтересів.
 4. Кваліфікаційні вимоги до учасників, а також членів спільних підприємств, субпідрядників та виробників:

Середній річний оборот: середній річний оборот, еквівалентний щонайменше дев’яти мільйонам доларів США (US$ 9 млн.), який вираховується як усі затверджені платежі, отримані за контрактами, які виконуються та/або були завершені, протягом останніх трьох (3) років, починаючи з 1го січня 2014 року.

Загальний досвід: досвід виконання контрактів на проектування, поставку та монтаж у якості генерального підрядника, члена спільного підприємства, субпідрядника або керуючого підрядника протягом щонайменше шести (6) останніх років, починаючи з 1го січня 2011 року.

Спеціальний досвід: зазначена нижче мінімальна кількість подібних контрактів, які були успішно та значною мірою завершені у якості генерального підрядника, члена спільного підприємства, керуючого підрядника або субпідрядника у період з 1-го січня 2011 року до кінцевої дати подання тендерних пропозицій: щонайменше один (1) контракт вартістю не менше десяти мільйонів доларів США (US$ 10 000 000) або два (2) контракти, кожен вартістю не менше семи мільйонів доларів США (US$ 7 000 000).

Подібність визначається на основі фізичного обсягу, складності, методів/технології та/або інших характеристик, описаних у Розділі VI, Вимоги Замовника. Не допускається сумування кількох контрактів, вартість яких є меншою, ніж вказано, задля забезпечення відповідності кваліфікаційним вимогам.

Значною мірою завершеними вважаються контракти, роботи за якими виконані на 80 та більше відсотків.

Для контрактів, до виконання яких учасник залучався у якості члена спільного підприємства або субпідрядника, при визначенні відповідності вимогам буде враховуватись тільки частка, виконана безпосередньо учасником. У випадку спільних підприємств сукупна вартість контрактів, завершених їх членами, не буде братися до уваги при визначенні відповідності вимогам щодо мінімальної вартості окремого контракту. Натомість, кожний контракт, виконаний кожним членом, повинен відповідати вимогам щодо мінімальної вартості окремого контракту, встановленим для індивідуального учасника. При визначенні відповідності спільного підприємства вимогам щодо загальної кількості контрактів, буде враховуватись кількість контрактів, виконаних всіма членами, кожен яких матиме вартість рівну або вищу за мінімально необхідну вартість.

Фінансові ресурси: учасник повинен продемонструвати доступ до або наявність фінансових ресурсів, таких як ліквідні активи, матеріальні активи, що не перебувають у заставі, кредитні лінії, або інших фінансових засобів, не враховуючи жодних авансових платежів за будь-якими контрактами, що відповідають:

 • наступній вимозі щодо руху грошових коштів: один мільйон п’ятсот тисяч доларів США (US$ 1500 000); та
 • вимозі щодо загального руху грошових коштів в рамках цього контракту та поточних зобов’язань учасника.

Участь у судових розглядах: учасник повинен надати повну інформацію щодо поточних та минулих судових або арбітражних розглядів, пов’язаних з контрактами, які були виконані або виконуються протягом періоду з 1 січня 2014 року до кінцевого терміну подання тендерних пропозицій. Сума усіх поточних судових розглядів, які будуть розглядатись як вирішені не на користь учасника, не повинна у сукупності перевищувати тридцять відсотків (30%) вартості чистих активів учасника.

Історія невиконання контрактів: невиконання контракту, що встановлюється на основі всієї інформації про повністю вирішені спори або судові розгляди, не траплялось протягом періоду з 1 січня 2014 року до кінцевої дати подання конкурсних пропозицій. Повністю врегульованим спором або судовим розглядом вважається такий, що був вирішений згідно з порядком вирішення спорів по відповідному контракту, і при цьому учасник вичерпав всі можливі апеляційні інстанції.

Персонал: учасник повинен продемонструвати наявність персоналу на ключові посади, який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим в Україні для відповідних професій, а також наступним критеріям щодо досвіду:

 

Посада Загальний досвід роботи (років) Досвід виконання аналогічної роботи

(років)

1 Керівник контракту 10 5
2 Монтажник обладнання котельних установок 10 5
3 Інженер контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 10 5
4 Інженер-електротехнік 10 5

 

 

Субпідрядники: субпідрядники/виробники наступних основних позицій обладнання або послуг повинні відповідати наступним мінімальним вимогам, зазначеним для таких позицій. Невідповідність цим вимогам призведе до відхилення субпідрядника.

Позиція Мінімальні вимоги
1 Проектні роботи Щонайменше два (2) роки досвіду у проектуванні котельнь або інших об’єктів опалення та/або енергетики
2 Котли Щонайменше п’ять (5) років досвіду виробництва промислових котлів
3 Насоси Щонайменше п’ять (5) років досвіду виробництва насосних агрегатів
4 Дизель-генератори Щонайменше п’ять (5) років досвіду виробництва дизель-генераторів

 

 

Невідповідність зазначеним вище вимогам призведе до відхилення запропонованого субпідрядника.

 

У разі якщо учасник пропонує поставити та змонтувати котли, насоси та дизель-генератори, які не були виготовлені або вироблені самим учасником, він повинен надати дозвіл виробника за формою, наведеною у Розділі IV «Зразки форм», на підтвердження того, що учасник належним чином уповноважений виробником відповідних установок та обладнання або компоненту на поставку та монтаж такого обладнання у країні замовника. Учасник торгів повинен забезпечити відповідність виробника вимогам статей 4 та 5 ІУТ та вказаним вище мінімальним вимогам для відповідних позицій.

 

Пільги для вітчизняних товарів та/або субпідрядників не застосовуються.

Більш детальна інформація наведена у документації для конкурсних торгів.

 1. Зацікавлені правоможні учасники можуть отримати додаткову інформацію та ознайомитися з документацією для конкурсних торгів за наступною адресою (1) з 9:00 до 16:00 за місцевим часом.
 2. Зацікавлені учасники можуть придбати повний комплект тендерної документації шляхом направлення письмового запиту на вищевказану адресу після оплати неповоротного внеску у сумі US$ 200,00 (двісті доларів США) або UAH 5 100,00 (п’ять тисяч сто) гривень на вказані нижче рахунки. Документацію буде надіслано авіаційною поштою для міжнародної доставки та звичайною поштою або кур’єром по території України. Також документацію можна отримати за вказаною нижче адресою (1).
 3. Умови, викладені в Інструкціях учасникам торгів та Загальних умовах контракту, є умовами стандартної документації для конкурсних торгів Банку на закупівлю проектування, поставки та монтажу установок з правками від квітня 2015 року.
 4. Конкурсні пропозиції повинні бути доставлені за вказаною нижче адресою (1) до 11:00 за місцевим часом 26 жовтня 2017 року. Всі конкурсні пропозиції повинні супроводжуватися гарантією конкурсної пропозиції у формі банківської гарантії на суму щонайменше 300 000,00 (триста тисяч доларів США) або еквівалентну суму у вільно конвертованій валюті. Подання тендерних пропозицій електронними засобами не дозволяється. Пропозиції, подані пізніше встановленого часу, будуть відхилені.
 5. Тендерні пропозиції будуть відкриті у присутності представників учасників, які побажають бути присутніми, об 11:00 за місцевим часом 26 жовтня 2017 року за вказаною нижче адресою (2).
 6. Адреси, на які робилися посилання вище:

Адреса (1):

Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради»

До уваги: пана Олександра Курінного, заступника голови регіональної групи управління Проектом

Адреса: вулиця Феодосіївська, 7

Поверх/кабінет: 2 поверх, кабінет 12

Місто: Дніпро

Індекс: 49005

Країна: Україна

Телефон: +3056-713-54-12

Факс: +3056-713-54-12

Адреса електронної пошти: udheep@dte.dp.ua; okpdte@gmail.com

 

Адреса (2):

Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради»

Адреса: вулиця Феодосіївська, 7

Поверх/кабінет: 3й поверх, конференц-зал

Місто: Дніпро

Індекс: 49005

Країна: Україна

 

Банківські рахунки:

Для переказів в українській гривні:

Бенефіціар: КП «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради»

Рахунок: 26009300001041 у філії — Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк»

МФО: 305482

ЄДРПОУ: 30982775

 

Для переказів в доларах США:

Бенефіціар: КП «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради»

Рахунок: 26008301001041 у філії — Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк»

SWIFT: COSBUAUKDNI

ЄДРПОУ: 30982775

 

Intermediary Bank:

Deutsche Bank AG

Frankfurt-am-Main, Germany

SWIFT: DEUT DE FF

CORRESPONDENT ACCOUNT: 947057610

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *